Björn Bjarre är en norsk konstnär, född 1966 och utbildad på akademin i Oslo. I boken presenteras han som ¨still unsatisfied and lost in the world¨. Tillhörig en annan generation känner jag att det stämmer väl. Bjarres teckningar - ofta svartvita skisser till skulturer - är mycket påverkade av serieteckningar, serier som Flash Gordon och science fictionfilmer. Uttrycken är ungdomliga och
fantasifulla, ofta lite klaustrofobiskaeller på annat sätt ångestfyllda. En teckning heter ¨Jeg mislykkes, derforer jeg¨. I kommentaren till en annan teckning säger han ¨On this pretentiously bad drawing I have written: `You have to accept that youare the one you are´(sic.). I really have
a hard time accepting it. On second thought I refuse to accept it.¨
Den som säger så har många vägar framåt öppna.

NILLA BOLDING