Dagens grafik närmar sig allt mer verkligheten, upplösningen bli högre och högre och därmed bättre och bättre. Nya tekniker som t ex HD-TV gör att det blir allt svårare att avgöra vad som är verklighet och vad som är illusion i det vi ser.

Men så har det inte alltid varit. I datagrafikens begynnelse var allt kantigt och platt. Grafiken byggdes upp av små fyrkanter, den låga upplösningen gjorde att nästan varje kant syntes. Denna typ av datorgrafik utgjorde på sätt och vis sin egen estetik. Man skulle kunna att säga att 80-talets grafiska begränsingar avslöjade bildens former och strukturer. Man skulle kunna jämföra 80-talets arkadgrafik med kubismen, en konstinriktning där konstnärer målade av verkligheten med hjälp av enkla former som kuber och rektangler. Johan Löfgren är en konstnär som återvänder till de tidiga dataspelens estestik i sin målningar. Han målningar är i stort sett uppbyggga med hjälp av de små fyrkanter i olika färger som bildade arkadspelens grafiska bakgrund och karaktärer. Några av hans tavlor har fått titeln neoarkad och skulle man lägga till ett ism, så skulle man få en konstriktning nämligen neoarkadism som är en bra beskrivning på Löfgrens måleri.

Löfgren förnyar måleriet genom att tillämpa ett synsätt och formspråk lånat från arkadspel. Genom detta synsätt och färgspråk lägger han till nya dimensioner till vårt seende, preics som kubismens målningar avslöjar Löfgrens motivets former och strukturer. Det finns även en lekfullhet, och för min egen personliga del en nostalagi invävd i hans tavlor. I målningen “Assasination of cubism” ser man ett antal av Rubriks kuber där kubens fyrkantiga färgfält sammanflätas i en form av omöjliga figurer. Det är som om själva 80-talets fyrkantiga grafik upplöses och bildar nya former, helt enkelt neoarakadism.

Katalogen “From bits to pieces” innehåller ett kort förord och sedan en färgsprakande kavalkad av neoarakdiska målningar. Myten om att måleriet är dött kan man åter igen lägga avfärda, måleriet är inte dött, det har bara hittat nya inspirationskällor som t ex dataspel.

Besök även Johan Löfgrens hemsida med det passande namnet: www.artgame.se